Ηλίανθος ο κονδυλώδης

Η αγκινάρα της Ιερουσαλήμ (Helianthus tuberosus – Ηλίανθος ο κονδυλώδης) ή τοπιναμπούρ είναι είδος ηλίανθου ιθαγενές στην κεντρική Βόρεια Αμερική. Καλλιεργείται ευρέως σε όλη...