Διονύσιος Φέντας
Περίκλεια Αλμωπίας Ν. Πέλλης
κιν: 6985651000
email: farmafenta@gmail.com